วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ "มหาวิทยาลัยศิลปากร"

กลับมาแล้วหลังจากที่หายหน้าไปนานมากกกกกกกกก ช่วงนี้สอบแกะแพะก็เลยไม่ได้มาอัพบล็อกเลยยยย กลับมาคราวนี้เราก็มีเรื่องราวดีดีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยในฝันของใครหลายๆคน (รวมทั้งเราด้วย) เริ่มเลยแหละกัน ไปเอามาจากพี่คนนึงที่เค้าเป็นเด็กศิลปากร


1. มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของไทย ซึ่งประกอบไปด้วย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
(มหิดลในปัจจุบัน)และมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจุดกำเนิดมาจากทางด้านศิลปะดังนั้นอาจบอกได้ว่าไม่มีนักเรียนศิลปะคนใดที่ไม่อยากมุ่งมาตร์ปรารถนามาเรียนที่นี่
3. มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณะ-สาขาวิชาทางด้านศิลปะมากที่สุดของประเทศไทยคือ มีถึง 4
คณะคือ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาออกแบบ
4. เพลงประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรคือเพลง Santa Lucia เป็นเพลงภาษาอิตาเลียน (เพราะมากๆขอบอก)เป็นเพลงที่ อ.ศิลป์ พีระศรีฮัมในขณะที่ทำงาน อาจกล่าวได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในไทยที่เพลงเป็นภาษาต่างประเทศ
5. สีประจำมหาวิทยาลัยก็แปลกแยกแตกต่างไม่เหมือนใคร เพราะคือสีเขียวเวอร์ริเดียนเป็นสีเขียวน้ำทะเลลึก
ใครอยากรู้ไปดูได้จากสีเน็คไทของนศ.ชายศิลปากร
6. คำขวัญประจำมหาวิทยาลัย คือ “ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น” (Ars longa Vitra Brevis)
7. ใครอาจจะมองว่าเด็กศิลปากรเป็นเด็กที่ไม่เรียบร้อย แต่งตัวไม่ดี แต่อยากจะบอกน้องๆที่จะเข้าว่า
ถ้าไม่ใช่คณะทางศิลปะ เช่นคณะโบราณคดี,คณะอักษรศาสตร์,คณะศึกษาศาสตร์ ,คณะวิทยาศาสตร์,คณะเภสัชศาสตร์ฯลฯ ในบางวิชาอาจารย์จะบังคับให้ใส่ชุดนักศึกษามาเรียนและชุดนักศึกษาต้องไม่รัด ถ้าเจออาจารย์ หลบๆหน่อยเค้าไม่อนุญาตให้เข้าห้องเรียนเลย
8.มหาวิทยาลัยศิลปากรไม่ได้เด่นทางด้านศิลปะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีความเด่นในสาขาวิชาอื่นๆอีก
เช่น สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ,ภาษาไทย,ภาษาฝรั่งเศส ของคณะโบราณคดีสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส,
ภาษาจีน,ภาษาเกาหลี,ภาษาญี่ปุ่น ของคณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเคมีของคณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฯลฯ
9. มหาวิทยาลัยศิลปากรติดอันดับ 1 ใน 5มหาวิทยาลัยยอดนิยมที่มีผู้เลือกในการสอบเอ็นทรานซ์มากที่สุดในปีการศึกษา 2548จะเห็นได้ว่าปีนี้คณะทางสายศิลป์เช่น โบราณ,อักษร,การจัดการคะแนนขึ้น 15-20 คะแนนและจะเห็นได้ว่านักเรียนสายศิลป์ที่คะแนนกลางๆส่วนใหญ่ 1 ใน 4อันดับการเลือกในการสอบเอ็นทรานซ์จะต้องมีศิลปากร 1 อันดับ
10. คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทยเป็นคณะที่มีผู้เลือกมากที่สุดของประเทศในการสอบเอ็นทรานซ์ปี 2548โดยมีผู้เลือกมากถึง 2,930 คน แต่รับได้เพียง 40 คน และคะแนนขึ้นจาก 177 คะแนน เป็น 247 คะแนน
11.ในการสอบเอ็นทรานซ์ครั้งนี้พบว่านักเรียนที่ได้คะแนนสูงๆที่พอจะติดจุฬา-ธรรมศาสตร์ได้หลายคนเลือกมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คะแนนสูงสุด 317.80 คณะโบราณคดี สาขาภาษาอังกฤษ 310.41 คณะโบราณคดีสาขาภาษาฝรั่งเศส 323.24 คณะอักษรศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2 330.67 คณะอักษรศาสตร์เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 350.71
12.แต่ถึงอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่นักเรียนที่สอบติดในมหาวิทยาลัยศิลปากรจะเป็นนักเรียนที่มีคะแนนกลางๆค่อนไปทางสูงราวๆ 255-290 คะแนน แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เลือกทางด้านศิลปะถือว่าเป็นผู้ที่มีคะแนนระดับต้นๆของประเทศ
13. ในปีการศึกษา 2520 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการอ่านจารึกตะวันออก คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและทรงสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2522
14. ปัจจุบันพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงศึกษาที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพิมพ์ในชั้นปีที่ 5
15. มหาวิทยาลัยศิลปากรมี 3 วิทยาเขตคือ วังท่าพระ เป็นที่เรียนของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์,สถาปัตยกรรมศาสตร์ (ชั้นปีที่ 3-5 ),คณะโบราณคดี,คณะมัณฑนศิลป์,วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นที่เรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ชั้นปีที่1-2),คณะอักษรศาสตร์,คณะศึกษาศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์,คณะเภสัชศาสตร์,คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเป็นที่เรียนของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร,คณะวิทยาการจัดการ,คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและวิทยาลัยนานาชาตินอกจากนี้ยังมีที่ตลิ่งชันเป็นที่เรียนของคณะดุริยางคศาสตร์และที่ตั้งของบัณฑิตวิทยาลัยรวมถึงสำนักงานอธิการบดี อยู่ที่นี่แต่ที่ตลิ่งชันไม่นับเป็นวิทยาเขตนะจ๊ะ
16. คณะที่ถือว่าเป็นขวัญใจของหนุ่มๆในมหาวิทยาลัยคงหนีไม่พ้น คณะโบราณคดีและคณะอักษรศาสตร์
17. ส่วนคณะที่ถือว่าเป็นขวัญใจของสาวๆในมหาวิทยาลัยก็มีสถาปัตยกรรมศาสตร์,มัณฑนศิลป์,ดุริยางค์,วิศวะ
18. มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอีกมหาวิทยาลัยที่ว่ากันว่ากระเทยเยอะมากๆๆๆคณะที่มีกระเทยเยอะๆที่สุดก็คงเป็นอักษรศาสตร์ ตามด้วยโบราณคดี ศึกษาศาสตร์และวิทยาการจัดการ
19. นักศึกษาฝั่งวังท่าพระจะได้ไปที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ใน 2โอกาสทางการคืองานรับน้องใหม่และอีกครั้งคืองานรับพระราชทานปริญญาบัตร
20. ชาวศิลปากรเรียกโรงอาหารว่า “ยูเนี่ยน”แต่ถ้าเป็นเด็กที่เรียนทางสายศิลป์-ฝรั่งเศสมารู้สึกจะเรียกว่า “อูนิยง”
21. “ยูเนี่ยน” หรือโรงอาหาร ตอนเที่ยงไม่มีวันไหนที่คนไม่เยอะ
22. “คาเฟ่” เป็นอีกหนึ่งที่ที่ชาวศิลปากรมานั่งผ่อนคลาย หรือนั่งคุย คิดว่าร้อยละ 95ของนักศึกษาฝั่งวังท่าพระต้องเคยมานั่งที่คาเฟ่หรือไม่ก็ต้องเคยมาซื้อขนมที่นี่หละโดยเฉพาะไอติมกับพวกน้ำปั่น อร่อยมากๆ
23. ที่ๆมีของอร่อยๆอีกที่ก็คงเป็นที่คณะจิตรกรรมฯ ชาเย็น,กาแฟเย็น,นมเย็น อร่อยมากๆค่ะ
24. การมาเป็นนักศึกษาที่นี่ต้องทำใจหน่อยเพราะห้องน้ำเล็กมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ โดยเฉพาะตรงสวนแก้วเป็นห้องน้ำที่เล็กที่สุดในประเทศไทยเลยมั้ง (ฮิฮิ)
25. งานประจำปีของมหาวิทยาลัยที่ถือว่าดังที่สุดคือ “งานกิฟต์” ของคณะมัณฑนศิลป์ว่ากันว่าน้ำพุมาเที่ยวงานกิฟต์ก่อนที่จะตายด้วยแล้วงานกิฟต์เป็นงานที่เด็กมหาวิทยาลัยศิลปากรจะพาแฟนมาด้วย (เพราะบางทีจัดช่วงวาเลนไทน์พอดี)
26. จากการสำรวจพบว่ามหาวิทยาลัยที่เด็กศิลปากรมีแฟนและเพื่อนอยู่เยอะที่สุด คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจเป็นเพราะว่าใกล้ๆกัน แล้วก็บางคนก็ซิ่วจากศิลปากรไปอยู่ธรรมศาสตร์ (น่าจะมีงานบอลประเพณีนะ)
27. ที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์คิดว่าคงไม่มีนักศึกษาคนไหนไม่รู้จัก “ตุ๊ดตู่”
28. ที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เป็นวิทยาเขตเดียวที่ไม่มีตึกคณะ ทุกคนจะเรียนรวมกัน
29. ลืมบอกไปวังท่าพระ ไม่ใช้คำว่าวิทยาเขตถ้าจะเรียก ก็คือ “มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ” เหมือนกับ“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์”
30. นิยายหลายเรื่องก็เกิดขึ้นในรั้วศิลปากรเช่นกลิ่นสีและกาวแป้ง เป็นเรื่องของคณะจิตรกรรมฯ,เก้าอี้ขาวในห้องแดง โอเนกาทีฟและ รักสามเศร้า เป็นเรื่องของคณะมัณฑนศิลป์,น้ำใสใจจริง เป็นเรื่องของคณะอักษรศาสตร์,หรือแม้แต่น้ำพุ ก็มีการพูดถึงคณะมัณฑนศิลป์
31. เวลาร้อนๆสถานที่ตากแอร์ในมหาวิทยาลัยนอกจากจะมีห้องสมุดแล้วอีกที่ก็คือหอศิลป์
32. คณะมัณฑนศิลป์ คนที่นี่เรียกกันสั้นๆ ว่า “เดค”
33. ช่วงรับน้องทุกวันศุกร์คณะฝั่งวังท่าพระก็จะมีการแสดงของน้องใหม่ประชันกันเรียกว่า “ชนช้าง”บางทีก็มีการไปชนช้างกับฝั่งสนามจันทร์เช่น อักษร และบางทีก็มีกับมหาวิทยาลัยอื่นเช่น ศิลปกรรม จุฬาฯเป็นต้น
34. เป็นเรื่องจริงสาวโบราณกับสาวอักษร ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ สังเกตจากกิจกรรมต่างๆถ้ามีโบราณก็จะไม่มีอักษร ถ้ามีอักษรก็จะไม่มีโบราณ
35. ดาราที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก็คือ พีท เดอะสตาร์2,แก้ม เดอะสตาร์ 4 ล่าสุดก้อกิ่ง เดอะสตาร์5 อยู่คณะดุริยางคศาสตร์ ,ดิว เดอะสตาร์ 5 อยู่คณะมัณฑณศิลป์ ,แม็กซ์ รณภพ อยู่คณะศึกษาศาสตร์ (จบไปเมื่อปีที่แล้ว),วิว วรรณรท สนธิไชย นางเอกเรื่องแก้วล้อมเพชร อยู่คณะโบราณคดี
36. คนมีชื่อเสียงก็จบจากที่นี่หลายคนเช่น คณะจิตรกรรมฯ เช่น อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์,ติ๊ก กลิ่นสี
คณะโบราณคดี เช่น เปียโน วงเดอะซิส ,อ.เผ่าทอง ทองเจือ คณะมัณฑนศิลป์ เช่น นนทรีย์ นิมิตรบุตร
(ผู้กำกับ),เอิน กัลยกร,สลอตแมชชีน,เข็ม กฤตธีรา (รายการ ตี10),ไก่ วงยูเอชที คณะอักษรศาสตร์ เช่น
อิ่งอ้อย,ใหม่ ณัฐฐา ลอยด์,มนตรี เจนอักร,คณะศึกษาศาสตร์ 2 หนุ่มวงสครับ,คณะเภสัชศาสตร์ ตุ๊ก ชนกวนันท์
(แฟนบ๊วย เชษฐวุฒิ) ฯลฯ
37. ศิลปินแห่งชาติทางด้านศิลปะกว่าครึ่งจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
38. คนทั่วไปพวกตาสี ตาสาที่ไม่รู้เรื่องถ้าถามว่าเรียนที่ไหน แล้วเราตอบว่าเรียนศิลปากรชอบนึกว่าศิลปากรเรียนรำไทย คงคิดว่าเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป์มั้ง (กลุ้มใจ)
39. ตราประจำมหาวิทยาลัยเป็นตราพระพิฆเนศวร์ เทพแห่งศิลปะและวิทยาการต่างๆ
40. สาขาวิชาภาษาไทย,ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส เป็น 3 สาขาวิชาที่เปิดสอนเหมือนกันใน 2 คณะ
คือคณะโบราณคดีและคณะอักษรศาสตร์ เท่าที่รู้นะทั้ง 2คณะเรียนไม่เหมือนกันถ้าเป็นสาขาวิชาด้านภาษาในคณะโบราณคดีจะเน้นการนำไปใช้เช่นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนรวมไปถึงการเน้นด้านการใช้ในการประกอบอาชีพ มีเรียนทางด้านวรรณคดีบ้างไม่เน้นทางด้านวรรณคดีมากแต่ถ้าเป็นของคณะอักษรศาสตร์ จะเน้นการค้นคว้าทางด้านวรรณคดีในเชิงลึกมากกว่าการเรียนเพื่อนำไปใช้มีบ้างแต่ไม่เท่าของคณะโบราณคดี
41. คณะที่ถือได้ว่ามีจำนวคนเยอะที่สุดในมหาวิทยาลัยคือคณะวิทยาศาสตร์
42. และคณะที่มีคนถูกรีไทร์เยอะสุดๆก็คงเป็นคณะวิทยาศาสตร์เช่นกัน อาจเป็นเพราะว่าเรียนยากมากๆ
43. สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นสาขาวิชาด้านปิโตรเคมีแห่งแรกของประเทศไทย
44. ที่ศิลปากรไม่ได้มีแค่หนุ่มเซอร์-สาวเซอร์ หรือเด็กแนวเท่านั้น ถ้าเข้ามาจะพบว่าที่นี่ มีเด็กหรูหนุ่มตี๋ หนุ่มเข้ม สาวห้าว สาวหวานไปจนถึงโลโซสกปรกสุดๆใครที่อยากเห็นเสื้อผ้าแนวอินดี้ออกใหม่ๆสามารถมาดูได้ที่นี่หรือใครอยากเห็นว่าเทรนด์เสื้อผ้าไปถึงไหนก็มาดูได้นะคะแต่ถึงอย่างไรที่นี่ก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการแบ่งแยกฐานะเพราะถ้าคุณมีความรู้สึกแบ่งแยกคุณจะเป็นคนแปลกซะเอง
45. ได้ยินข่าวมาว่าว่าที่อักษร วิชาปราบเซียนคือวิชา “ยำไทย” หรืออารยธรรมไทยนั่นเอง บางคนเกรดได้เกียรตินิยมแต่ติดเอฟตัวนี้เลยอด
46. แต่วิชาปราบเซียนของนักศึกษาชั้นปี 1 คณะโบราณคดี คือวิชาภาษาฝรั่งเศส 1 หรือที่เรียกว่า“เฟร้นวัน”
ติดเอฟกันระเนระนาดย้ายเอกแทบไม่ทัน เพราะเท่าที่รู้ว่ากันว่าภาษาฝรั่งเศสของที่นี่หินสุดๆ รับเยอะแต่จบน้อยมาก
47. คุณจะพบว่าหากคุณอยากกินอาหารอร่อย ยูเนี่ยนอาจไม่ใช่ตัวเลือก
48 ว่ากันว่าหากเปรียบศิลปากรเป็นคนคนนึงจะเป็นคนที่สมบูรณ์มากเพราะเก่งทั้งศิลปะ วิทยาศาสตร์ภาษาและสังคมศาสตร์
49. เท่าที่รู้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ค่อยมีความเป็นเลิศด้านกีฬาเท่าไรนัก
50. จากการได้เข้ามาสัมผัสด้วยตนเองคิดว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่ที่มีความอบอุ่นของความเป็นพี่
เป็นน้องมากๆ อย่างเพลงมหาวิทยาลัยเช่นเพลงภราดร สามัคคีธรรมบอกไว้
51. ไม่มีนักศึกษาคนไหนที่มาเรียนที่ศิลปากรแล้วไม่เคยเรียนวิชา คอมมูน เฮลเอ็ด เอ้าดอร์ เปตอง ถือว่าเชยอย่างแรง
52. ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่มีใครไม่รู้จัก อ.คณิต (ถ้าเห็นชื่ออาจารย์คณิตสอนทุกคนจะพร้อมใจกันลงเรียนโดยมิได้นัดหมาย
53. เป็นมหาวิทยาลัยที่เกรดออกช้ามากมาย
54. ศิลปากรมีกีฬาประเพณีระหว่าง อักษรศาสตร์ ศิลปากร อักษรศาสตร์ จุฬา และศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เรียกว่างาน TRI ARTS โดยแต่ละมหาลัยจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ปี 2551 ศิลปากรเป็นเจ้าภาพ ปีหน้า(2552)ก็ จุฬา ละ เป็นงานที่หนุ่มๆของทั้งสามมหาลัยชอบมาก เพราะเป็นที่รวมของสาวสวยของแต่ละมหาลัย
55.มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีขาว ดังนั้นนักศึกษาก็ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการหันมาดื่มเหล้าขาวแทน 555+
56.คนมักมองว่าคณะวิทยาศาสตร์ ของศิลปากรคงเรียนไม่ยากเท่าไร แต่....อยากให้ลองมาเรียนกันก่อน แล้วจะรู้ว่ามันไม่จริงงงงงงงง
57.ภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรียนและตัดเกรดรวมกับเด็กภาคปกติ ไม่ได้เรียนตอนเย็นเหมือนที่อื่น (ถ้าไม่ถามอะไม่มีทางรู้ว่าเป็นเด็กภาคพิเศษเลยนะนี่) บางคนเรียนด้วยกันจนจบยังไม่รู้เลยว่าเพื่อนเป็นเด็กภาคพิเศษ -_-‘’
58.วิทยาลัยนานาชาติสาขาการโรงแรม จะรู้จักกันในชื่อของ “วาแตล” และต้องไปเรียนการโรงแรมที่ฝรั่งเศษ 2 ปี ไฮโซมากกกกกกก
59.วิทยาลัยนานาชาติสาขามัลติมีเดีย เป็นสาขาที่ค่าเทอมแพงที่สุดในมหาวิทยาลัยศิลปากร คือประมาณ เทอมละ 1xx,xxx บาท (ที่ผมเรียนอยู่เทอมละ 8,000 ช่างแตกต่าง -_-‘’)
61.เด็กทับแก้วจะรู้จัก “โจ๊กป้าจ๋า” มันมีเหตุๆ ให้จำได้นะ เด็กทับแก้วรู้กันดี โหะๆ
62.ส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ว่าศิลปากร มีนิเทศศาสตร์ด้วย อยู่ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวคณะอยู่ที่เพชรบุรี แต่นิเทศเรียนที่กรุงเทพ ฯ
63.ที่ทับแก้วมีองค์กรหนึ่งที่ใหญ่และมีอิทธิพลมากคือ อกทก. (องค์การกระเทยทับแก้ว อิอิ)
64. เด็กศิลปากรมีความเชื่อว่าถ้าไปบนพระพิฆเนศในพระราชวังสนามจันทร์ ตอน 02.45 ของคืนวันพฤหัสจะได้ผลดีที่สุด
65.คณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะที่มีนักศึกษาน้อยที่สุดในฝั่งทับแก้ว แต่เป็นคณะที่มีตึกเยอะมาก (แต่ละตึกไฮโซซะ)
66.จนถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่า ภาควิชาชีววิทยาของคณะวิทยาศาสตร์ ที่จริงแล้วมันอยู่ตรงไหน เพราะที่อาคารวิทยาศาสตร์ 1 มีห้องของภาควิชาชีววิทยาทุกชั้น ทุกชั้นจิงๆนะ
67.Wireless ของทับแก้วเร็วมากอะ และ MSN ก็หลุดบ่อยมากๆด้วย เซ็งๆๆ
68.เวลาใกล้สอบอย่าหวังว่าจะเข้าห้องสมุดที่ทับแก้วหลัง 5 โมงเย็น แล้วมีที่นั่งนะ อย่าพยายามเลยเหนื่อยเปล่า (ช่วงใกล้สอบห้องสมุดจะเปิด 24 ชม )
69. จากการได้เข้ามาสัมผัสด้วยตนเองคิดว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่ที่มีความอบอุ่นของความเป็นพี่ เป็นน้องมากๆ อย่างเพลงมหาวิทยาลัยเช่นกลิ่นจันทร์และศิลปากรนิยม ถ้าเพื่อนศิลปากรมีอะไรจะเสริมก็เสริมได้นะ จะเป็นประโยชน์แก่คนที่อยากเข้าที่นี่มากๆ
70. และเราอยากจะบอกว่าเราอยากเรียนศิลปากรมากมายเลยยยยยยยยยยยยย รออีกปีเดียวก็จะได้เป็นเด็กศิลปากรแล้วววว


แถม แถม อันนี้คือชุดรับปริญญาของม.ศิลปากรนะ
น่ารักมากเลยยย (อยากใส่จัง)

ไม่มีความคิดเห็น: