วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552

บรรยากาศของมหาวิทยาลัยศิลปากร หหาวิทยาลัยแห่งความสุข


อนุสาวรีย์ท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้วางรากฐานมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทย


อนุสาวรีย์ท่านศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ผู้ก่อตั้งวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์


หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม


มหาวิทยาลัยแห่งศิลปะและวิทยาการ


วังท่าพระ กรุงเทพฯ ศูนย์กลางทางศิลปะของประเทศไทยในเนื้อที่เพียง 8 ไร่ แต่สร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ระดับสากลและความเป็นศูนย์กลางทางศิลปะวิทยา,สถาปัตยกรรม,ออกแบบ,และโบราณคดี ของประเทศไทยอย่างแท้จริง

พระราชวังสนามจันทร์ หรือทับแก้ว เมืองแห่งการศึกษาวิทยาเขตที่ 2 ของศิลปากรกับสาสตร์แขนงอักษรศาสตร์,ศึกษาศาสตร์,เภสัชศาสตร์,วิทยาศาสตร์และวิศวะกรรมศาสตร์เพชรบุรี วิทยาเขตนึงของศิลปากร จัดการ,สัตวะ,ไอซีที พี่น้องเราอยู่รวมกันท่ามกลางบรรยากาศเมืองตากอากาศอันดับต้นๆของไทย กับพื้นที่ใหญ่โตที่สุดของศิลปากร เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยศิลปากรในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น: