วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

FAMOUS QUOTES What they said

“ 640K ought to be enough for anybody”
แค่ 640 กิโลไบต์ก็เพียงพอสำหรับทุกๆคนแล้ว
Bill Gates in 1981, talking about computer memory
(Founder of Microsoft Corp.)


“Never let formal education get in the way of your learning”
ไม่เพียงแต่การศึกษาในระบบที่จะเป็นหนทางแห่งการเรียนรู้
Mark Twain (Writer)

“It’s easy to play any musical instrument: all you have to do is touch the right key at the right time and the instrument will play itself.”
มันเป็นอะไรที่ง่ายมากที่จะเล่นดนตรี คุณจะต้องเล่นให้ตรงคีย์และตรงเวลา แล้วดนตรีก็จะเล่นกับคุณเอง
Johann Sebastian Bach (Composer)

“Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did.”
20 ปีต่อจากนี้ คุณจะผิดหวังจากสิ่งที่คุณไม่ได้ทำมากกว่าคุณทำ
Mark Twain (Writer)

“Wise men talk because they have something to say; fools talk because they have to say something.”
คนที่ฉลาดเขาจะพูดเพราะว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างที่อยากพูด คนโง่จะพูดเพราะอยากพูดเท่านั้น
Plato (Greek Philosopher)

“I am not afraid to die. I just do not want to be there when it happens.”
ฉันไม่กลัวที่จะตาย แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันเกิด
Woody Allen (Movie Director)

ไม่มีความคิดเห็น: