วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

10 อันดับ มหาวิทยาลัย แอดมิดชั่นปีนี้

อันดับมหาิวิทยาลัย ที่มีผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2552 มากที่สุด 10 แห่ง

อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รวมทุกศูนย์)
มีผู้สมัครฯ 55102 คน ผ่านการคักเลือกฯ 9351 คน

อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รวมทุกศูนย์)
มีผู้สมัครฯ 29135 คน ผ่านการคักเลือกฯ 5848 คน

อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยบูรพา
มีผู้สมัครฯ 28819 คน ผ่านการคัดเลือก 4186 คน

อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มีผู้สมัครฯ 28288 คน ผ่านการคัดเลือกฯ 3483 คน

อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีผู้สมัครฯ 28132 คน ผ่านการคัดเลือกฯ 3567 คน

อันดับที่ 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีผู้สมัครฯ 27350 คน ผ่านการคัดเลือกฯ 2319 คน

อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร (รวมทุกศูนย์)
มีผู้สมัครฯ 23614 คน ผ่านการคัดเลือกฯ 3105 คน
อยากเรียนศิลปากรจังเลยยยยยยย
อักษรจงเจริญ

อันดับที่ 8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รวมทุกศูนย์)
มีผู้สมัครฯ 23250 คน ผ่านการคัดเลือก 2839 คน

อันดับที่ 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้สมัครฯ 23734 คน ผ่านการคัดเลือกฯ 4885 คน

อันดับที่ 10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รวมทุกศูนย์)
มีผู้สมัครฯ 21721 คน ผ่านการคัดเลือกฯ 3555 คน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สกอ.

ไม่มีความคิดเห็น: