วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2552

ที่นี่...ที่ศิลปากร

ถึงแม้สถาบันแห่งนี้ อาจจะไม่โดดเด่น
ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
แต่ที่แห่งนี้ เป็นสถาบันที่ฉันรัก
และอยากเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนี้

ที่นี่...ที่ศิลปากร

ตราสัญลักษณ์นี้เป็นที่ยอมรับสูงสุดด้านศิลปะ-ออกแบบ-สถาปัตย์
และภาษาศาสตร์


ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประติมากรเอกของโลกชาวอิตาเลียน ผู้วางรากฐานให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยศิลปะที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ (หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยศิลปากร)
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
สง่างาม ทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย
โดยสถาปนิกศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร
ถือเป็นงานสถาปัตยกรรมโครงสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ที่สุดภูมิภาคตะวันตก
เป็นสถาปัตยกรรมชั้นเลิศอาคารหนึ่งในประเทศไทย

Silpakorn University

The Best University of fine art in the Asia

"ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น"
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2486

ไม่มีความคิดเห็น: