วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2552

FAMOUS QUOTES What they said

"We don't like their sound, and guitar music is on the way out."
พวกเราไม่ชอบเสียงดนตรีและกีตาร์ของพวกคุณ
Decca Recording Co.,rejecting the Beatles,1962

"I am ready to meet my maker, but whether my maker is prepared for the great ordeal of meeting me ia another matter."
ฉันพร้อมแล้วที่จะสัมผัสกับความตาย แต่เมื่อการตายนั้นยากที่จะมาถึง ฉันก็ขอทำสิ่งอื่นๆก่อน
Winston Churchill (British Prime Minister)

"It is dangerous to be sincere unless you are also stupid."
เป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับการที่คุณจะจริงใจ เว้นเสียแต่ว่าคุณเป็นคนโง่
George Bernard Shaw (Writer)

"When you sit with a nice girl for two hours, you think it's only a minute. But when you sit on a hot stove for a minute, you think it's two hours. That's relativity."
เมื่อคุณนั่งใกล้หญิงสาวสวยเป็นเวลาสองชั่งโมง คุณคิดว่าเป็นเพียงแค่เสี้ยวนาที แต่ถ้าคุณนั่งในเตาอบร้อนแค่เสี้ยวนาที คุณคิดว่าเป็นเวลาสองชั่งโมง นี่คือสิ่งที่สัมพันธ์กัน
Albert Einstein (Scientist)

"How could anyone govern a nation that has two hundred forty-six different kinds of cheese."
จะบริหารประเทศอย่างไรถ้ามี 246 ของบุคคลที่แตกต่าง
Charles De Gaulle (French President)

ไม่มีความคิดเห็น: